Stora reningsanläggningar

200 - 500 personer

Den här storleken tillverkas i flera delar. Allt för enkel leverans och installation.

500 - 2 000 personer

De här modellerna levereras även de driftsklara från fabrik. De kräver lite mer förberedelser och grävarbeten.