I Norr Bergsäng installerades en AT-20 till 3 fastigheter med gemensamma ledningar som var fräscha

06.03.2019